حامیتو، همراه زندگی های سخت و بدون حامی

Main Section Hamito

حامیتو:

- راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی تخصصی معلولین
- راه اندازی خدمات پست ویژه کسب وکار افراد دارای معلولیت (ارسالیتو)
- برگزاری اولین مسابقه داستان نویسی افراد دارای معلولیت (داستانیتو)
- ایجاد کمپینهای حمایتی از معلولین نیازمند (طرح حامی تو)
- عضویت در اتاق جوانان صنعت و معدن کشور
- عضویت در اتحادیه کسب وکارهای آنلاین
- مشاور سازمان ساترا در حوزه رسانه های دیجیتال
- طراحی محصولات مناسب سازی جهت تولید و ارائه به بازار
Main Section

حامی حامیتو شوید

حامی حامیتو شوید
نيكوكاران و حاميان مؤسسه وحيد رجبلو در صورت تمايل به حمايت ميتوانند به يكی از روش های زير اقدام نمايند :كمك به توانمند سازی افراد دارای معلوليت: بسياری از اين افراد دارای استعداد و توانايی هايی می باشند كه به دليل نداشتن امكانات و تجهيزات اين استعداد بالقوه،بالفعل نميشود.
ما در اين بخش از حاميتو اين امكان را فراهم نموديم تا با توانمند سازی اين دسته از افراد به رشد و پيشرفتشان كمك كنيم و منابع لازم چه نقدی و چه غير نقدی را با كمك های مردمی در اختيارشان قرار دهيم .
حمايت از پروژه های گروه وحيد رجبلو: در اين بخش از حاميتو ، حاميان ميتوانند چه از لحاظ نقدی و چه غير نقدی مانند تجهيزات، زير ساخت يا امكانات مورد نياز پروژه ، پشتيباني و حمايت نمايند. لازم به ذكر است كمك های نقدی از طريق درگاه هايی كه در سايت قرار دارد صورت ميپذيرد ، همچنين كليه پروژه های وحيد رجبلو در جهت توانمند سازی افراد دارای معلوليت ميباشد .

اطلاعات حساب و لینک های پرداخت برای صفحه حامیتو

تمام حساب ها به نام وحید رجبلو است

شماره حساب

4110173326870

شماره شبا

IR890140040004110173326870

شماره کارت

6280-2313-0817-2740
bitcoin

Bitcoin

bc1q8mwvywul24kzjdh7gutd5rx2k7jn46dwrscgdc
ethereum

ethereum

0x81f5c1bb7f93dee55414bbbfae9699281c8f22ed
tether

tether

0x81f5c1bb7f93dee55414bbbfae9699281c8f22ed
Zarinpal

Zarinpal

https://zarinp.al/@vahidrajabloo
Paypal

Paypal

V.rajabloo@gmail.com

گوش به زنگ باشید !

alarm newsLetterبا عضویت در خبرنامه، هیچ خبر جدیدی رو از دست ندید.ایمیل خبرنامه هفته ای یک بار، هر شنبه به دستتون میرسه.
alarm newsLetter