آموزش برای همه فرصتی برای آموزش و تربیت نیروهای حرفی ای

Main Section

اهداف وحید آکادمی:

- حضور حداکثری افراد دارای معلولیت در سطح جامعه
- ارائه آموزش های لازم جهت ورود به بازار کار
- توانمند سازی معلولین جهت زندگی مستقل
- جذب حامی برای افراد دارای معلولیت
- ایجاد انگیزه و اشتیاق برای تعامل در جامعه
- حمایت از افراد دارای معلولیت آموزش دیده منتخب جهت کسب درآمد و ورود به بازار کار
- معرفی افراد دارای معلولیت آموزش دیده منتخب به کارفرمایان جهت استخدام
- ارائه گواهی معتبر حضور در دوره
Main Section

چرا وحید آکادمی

چرا وحید آکادمی
earsتمام دوره ها برای افراد ناشنوا هم دسترس پذیر می باشد.
certificationارائه گواهی معتبر حضور در دوره
bazzarارائه آموزش های لازم جهت ورود به بازار کار
support loveجذب حامی برای افراد دارای معلولیت
Why Vahid Academy

گوش به زنگ باشید !

alarm newsLetterبا عضویت در خبرنامه، هیچ خبر جدیدی رو از دست ندید.ایمیل خبرنامه هفته ای یک بار، هر شنبه به دستتون میرسه.
alarm newsLetter